500彩票

Home>Thiên phong cảnh/giải quyết phát triển kinh tế địa phương nợ là thuốc chữa cho song xuetao, nhà phân tích vĩ mô trưởng của thiên phong chứng khoán
Thiên phong cảnh/giải quyết phát triển kinh tế địa phương nợ là thuốc chữa cho song xuetao, nhà phân tích vĩ mô trưởng của thiên phong chứng khoán
Time:2021-05-10
Views:832

大发彩票

  
LIVE      

Thiên phong cảnh/giải quyết phát triển kinh tế địa phương nợ là thuốc chữa cho song xuetao, nhà phân tích vĩ mô trưởng của thiên phong chứng khoán

500彩票

Thiên phong cảnh/giải quyết phát triển kinh tế địa phương nợ là thuốc chữa cho song xuetao, nhà phân tích vĩ mô trưởng của thiên phong chứng khoán

Nợ cục bộ thu hẹp, nợ trung ương mở rộng, cho thấy cấu trúc thâm hụt ngân sách đang thay đổi, nhưng việc điều chỉnh cấu trúc không thể chỉ thẳng vào thâm hụt ngân sách tổng thể sẽ mở rộng thêm. Bất kể đòn bẩy hay đòn bẩy, cái cốt lõi nằm ở sự phát triển kinh tế.

Sau khi ủy ban ban hành của quốc hội vào tháng 10 đã phê chuẩn việc phát hành thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ, cùng một thời điểm), tỷ lệ cắt giảm của trung quốc tăng lên khoảng 3.8% trong năm nay, khơi dậy cuộc thảo luận về không gian tài chính và tư duy trong tương lai của thị trường. Một số người cho rằng sự gia tăng hàng nghìn tỷ đô la nợ nần có ý nghĩa rất lớn, có nghĩa là mở rộng không gian tài chính. Tỷ lệ thâm hụt ngân sách của trung ương và địa phương, tổng hợp lại, có thể là hơn 3% hoặc hơn 3.8%.

Thâm hụt thâm hụt rộng có thể có đường kính khác nhau. Đường kính hẹp thâm hụt rộng, được định nghĩa là "khoảng trống trong ngân sách công cộng nói chung", ngoài thâm hụt hẹp tương ứng với nợ nần và nợ địa phương, cũng bao gồm việc gọi các ngân sách khác, lịch sử dư và quỹ ổn định ngân sách và các bộ phận khác. Thâm hụt cỡ trung bình, được định nghĩa là "khoảng trống trong ngân sách công cộng chung và các quỹ chính phủ", nhiều hơn so với thâm hụt ngân sách rộng mở trong những năm gần đây. Rộng hơn sự thiếu hụt tổng quát của viên đạn, định nghĩa cho “ bình thường của quỹ ngân sách công cộng và ZhengFuXing dư cơ chể và thành phố khoản đầu tư trái phiếu công khai JingZengE ”, hơn là sự thiếu hụt tổng quát của viên đạn trong nhiều món nợ công khai của thành phố bầu gây quỹ. Định nghĩa rộng hơn và sự thiếu hụt tổng quát của viên đạn, cho “ thường ngân sách công cộng và hơi thở của quỹ ZhengFuXing dư cơ chể và thành phố bầu đưa khoản nợ nần JingZengE ”, rộng hơn là sự thiếu hụt tổng quát của viên đạn và nhiều khoản vay của thành phố bầu nhãn, không phải chờ đợi những khoản nợ khác gây quỹ.

Bởi vì chính phủ xem xét áp dụng vào năm 2014 nơi ẩn nợ nần, rõ ràng thì sẽ nơi nhóm nợ chính phủ năm 2015 1.215km2 nơi quản lý các khoản nợ chính phủ hợp pháp, dẫn đến hẹp của viên đạn trong nòng và tổng quát ChiZiLv đang được bước đột phá triển 3%, và tiếp tục lên cao hơn 3%. Nếu công ty đô thị đầu tư và tài chính được công nhận là vay nợ của chính quyền địa phương, tính cả việc gia tăng net nợ lãi của đô thị đầu tư, thì tỷ lệ cắt cổ rộng hơn là 9.5% vào năm 2022. Vì vậy, chính sách tài chính của trung quốc đã thực sự duy trì trạng thái tích cực, tỷ lệ cắt giảm rộng thực sự đã vượt quá 3%, cái gọi là đường màu đỏ 3% không tạo ra hạn chế về sự mở rộng tài chính.

Tỉ lệ đòn bẩy của chính phủ trung quốc không cao so với các nước khác. Cho đến năm 2021, dựa trên dữ liệu ngân hàng thế giới, sau khi thành viên tổ chức quốc gia, quốc gia có thu nhập cao --, lợi tức dân số quốc gia của chính phủ trung ương mỗi nhóm tỉ lệ đòn bẩy cho 122.3%, 126.9%, 127.6%, tỉ lệ và đòn bẩy chính phủ trung ương của trung quốc thì chỉ cho 20.3%, một nửa nước mỹ, rõ ràng thấp hơn các quốc gia chính khác toàn cầu.

Trong quá khứ nhiều năm đang thâm hụt tài chính trầm trọng trong quá trình của sự giãn nở, nơi mà chính phủ đóng vai trò chủ yếu của trung quốc. Đạn.50 ly vào năm 2022 rộng đang thâm hụt tài chính trầm trọng, trong chính phủ đóng góp khoảng 19% cùng trung ương, nơi của chính phủ trong đồng hồ (quỹ ngân sách thường + ZhengFuXing) đóng góp khoảng 43%, nơi đồng hồ của chính phủ bên ngoài vào thành phố (tức bầu mang hơi thở nợ nần) đóng góp khoảng 38%. Áp lực về nợ của chính phủ địa phương đã tăng lên.

Ở cuối năm 2022, nơi chính phủ trung quốc XianXing ghi khoảng 35 nghìn tỉ đô, số nợ chính phủ nơi XianXing ZhaiWuLv khoảng cho 125%, vào năm 2021 đã tăng hơn 19 phần trăm.

Trung ương nơi đòn bẩy cấu trúc cần tối ưu hóa

Mặc dù 3% đã không phải hạn chế, nhưng năm nay vẫn bị tăng tắm mình trong hào quang của đã ChiZiLv, không thể bỏ qua những lý do là: bất động sản nơi đòi đi tăng lên rồi về áp lực của chính phủ. Nơi đất đai để thu nhập là nguồn gốc số tiền của chính phủ quan trọng, nơi quá trình thu nhập khoảng đất để làm giàu cho chính phủ vào năm 2021 8.5 nghìn tỉ đô, chiếm 29% tổng hợp triển ở những nơi khác. Và khi đi yếu của bất động sản, đất đai để tiếp tục giảm xuống, thu nhập chính phủ vào năm 2022 nơi đất đai để thu nhập chỉ 6.7 nghìn tỉ đô, vào năm 2021 giảm xuống hơn 1.8 nghìn tỉ đô, ở nơi tổng hợp trong số tiền chiếm hơn cũng giảm xuống đến 24%, là một trong những lý do quan trọng của chính phủ được nâng nơi ZhaiWuLv.

Năm nay đất đai vẫn tiếp tục đi tài chính yếu, 1 đến 10 tháng nơi đất đai để chính phủ thu nhập khoảng 3.5 nghìn tỉ đô, hơn ta giảm 20.5%, 5% so với năm ngoái. 10 tháng trước khi làm theo mọi khi đất đai chiếm hơn bây giờ, trong quá trình thu nhập trong cả năm được dự đoán nơi quá trình thu nhập khoảng đất để làm giàu cho chính phủ quanh năm vào khoảng 5.2 nghìn tỉ đô, hơn năm ngoái giảm khoảng 150 nghìn tỉ đô. Điều đó cũng có nghĩa là, năm nay nơi ZhengFuXing quỹ ngân sách sẽ vào đầu nàm hơn mục tiêu thu nhập ít hơn 1 nghìn tỉ rưỡi đô.

Nợ nần cao enterprise và đất đai để phóng to thu nhập giảm xuống rồi nơi những rủi ro nợ chính phủ dần, vì vậy, vào ngày 24 tháng 7 của trung ương ZhengZhiJu cuộc họp lần đầu tiên đưa ra “ muốn nơi giải quyết nợ nần phòng ngừa rủi ro, hiệu quả thực hiện giải pháp thực hiện YiLanZi hóa nợ ”.

Không thể phủ nhận, nơi các khoản nợ chính phủ vẫn đang ở trạng thái “ TieSuo ngay cả con tàu ”, XianXing nợ với các khoản nợ ẩn đều liên quan chặt chẽ với điều ấy, khu vực khác nhau, trùm chủ đề khác nhau của các khoản nợ ẩn đều cũng liên kết với nhau. Nhà đầu tư, đầu tư trong phẩm ê-li-a-síp kiếp của thị trường tài chính thành phố bầu Ẩn sâu trong nợ nần rồi mặc định nơi nhà băng tín dụng của chính phủ. Nợ nần của những trùm chủ đề thành phố bầu phiến diện WeiYao, có thể sẽ phá vỡ “ thành phố bầu đức tin ”, và dính đến những thành phố khác bỏ phiếu cho việc này.

Dù đó là vì vấn đề phòng rủi ro suy nghĩ, hay là vì nghĩ về sự phát triển ổn, thành phố cần tránh để bầu nợ trong ngắn hạn dukk yun đã cho đại diện cho những nơi nợ nần xuất hiện sự rủi ro tiếp xúc thực sự. Một mặt, nơi nợ bằng cách gây quỹ với hành vi rộng lớn, bên ngoài sự kết nối chặt chẽ các tổ chức tài chính và bất động sản rủi ro hiện nay chưa hoàn toàn ChuQing, một khi rủi ro nợ nơi xuất hiện, thì có thể gây ra những mạo hiểm lớn hơn. Một khía cạnh khác, chính sách tài chính vẫn cần chính phủ thông qua một nơi để khi có hiệu lực, nơi mà áp lực nợ nần đã đại tướng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế của chính sách tài chính.

Vì vậy, ở đã so sánh tài chính nhưng vẫn cần tiếp tục tích cực của sự giãn nở trường hợp, nơi chính phủ trung ương cần thay cho chính phủ trở thành chủ quan của jar đòn bẩy tài chính. Nghìn tỉ GuoZhai masugami của đại diện cho các thay đổi cơ cấu tài chính gửi lực này bắt đầu xuất hiện, làm việc và tài chính trung ương rõ ràng cuộc họp cũng yêu cầu “ xây dựng với chất lượng cao phát triển tương thích nghi với cơ chế quản lý các khoản nợ của chính phủ, tối ưu hóa trung ương và cấu trúc nợ chính phủ của nơi ”, mức độ thiết kế từ chính sách chính phủ cũng rõ ràng rồi thêm đòn bẩy Điểm chính bởi một cách hướng tuyến đường của sự dịch chuyển quyền lực trung ương.

Nơi nợ nần co lại, nợ nần sự giãn nở trung ương, chỉ có thể thấy cấu trúc của sự thiếu hụt tài chính đang xảy ra sự thay đổi, nhưng điều chỉnh của cấu trúc và không thể trực tiếp chỉ vào tổng thể sự thiếu hụt tài chính sẽ được mở rộng thêm. Vậy, điều kiện hạn chế của ChiZiLv là gì? Thực ra là sự bền vững của chính phủ khoản nợ, và khoản nợ bền vững đất nước phụ thuộc vào tín dụng. Tín dụng với các nước cho vay tương tự như cá nhân, càng mạnh, thì có thể nhận nợ nần quy mô của cũng sẽ càng lớn.

Nợ nần chỉ là một công cụ trung lập. Cân nặng của một liều lượng hợp lý của các loại thuốc phụ thuộc vào người, hợp lý của khoản nợ và bởi “ cân nặng của đất nước ” ─ ─ XinYongSuo quyết định quốc gia. Đằng sau tín dụng quốc gia là sức mạnh quốc gia tổng hợp. Tổng hợp sức mạnh quốc gia được hình thành từ quyền lực mềm và quyền lực cứng: quyền lực mềm được quyết định bởi công nghệ, Lao động, vốn và các mức tăng trưởng tiềm năng của kinh tế; Quyền lực "cứng" được quyết định bởi chính trị, ngoại giao, quân sự.

Sức mạnh quốc gia càng mạnh và không gian tài chính càng lớn

Khi tổng hợp của một quốc gia áp đặt càng mạnh, nó đang thâm hụt tài chính trầm trọng không gian sẽ tương ứng càng lớn, dưới mức trần trong sự thâm hụt, bằng cách FaZhai để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay vì sẽ không ảnh hưởng tới bền vững của nợ, thay vì không gian sẽ áp đặt thêm củng cố tổng hợp để cải thiện sự thâm hụt, thể hiện trên các dữ liệu quốc tế là không ổn định nhờ tỷ giá cân bằng, thậm chí mạnh đi. Do đó, giới hạn thâm hụt ngân sách của một quốc gia không phải là một số liệu cố định, mà là một sự cân bằng động lực được hình thành trong sức mạnh quốc gia tổng hợp, tỷ lệ phát triển của nợ, trò chơi cạnh tranh quốc tế.

Nếu bạn so sánh sự phát triển kinh tế với một trận bóng đá, tỷ lệ 3% là giống như sân vận động trung tâm, quay trở lại trong dòng không có nghĩa là sẽ không ném bóng, đẩy ra ngoài dòng không có nghĩa là có thể ghi bàn, nơi mà bóng không ảnh hưởng đến kết quả của trò chơi, ghi bàn hoặc ném bóng cuối cùng cũng được quyết định bởi sức mạnh. Khi thâm hụt ngân sách vượt quá mức nợ tối đa có thể chịu đựng được sức mạnh quốc gia tổng hợp, tài chính và đòn bẩy sẽ không còn bền vững nữa. Vốn quốc tế bắt đầu lo lắng về tín dụng quốc gia, các nước bắt đầu mất cân bằng, tỷ giá hối đoái giảm giá, gây ra rủi ro tài chính, kinh tế, sự thắt chặt tài chính thụ động. Khi thâm hụt ngân sách được giảm xuống quá thấp, sự thu hẹp tài chính bắt đầu làm chậm sức mạnh tổng hợp của quốc gia, ngăn chặn tổng nhu cầu, dẫn đến sự tăng trưởng thực sự thấp hơn so với tiềm năng, tăng trưởng tài chính thêm đòn bẩy sẽ là thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế quay trở lại mức tăng trưởng tiềm năng, để ổn định balances des international và tỷ giá hối đoái.

Từ trung quốc tài chính không gian để xem trên vấn đề này, cần điều chỉnh của cấu trúc là so sánh rõ ràng, bất động sản chu kỳ dài hạn đòi đi, đất đai TuiPo tài chính, có nghĩa là nơi chính phủ bên trong không gian cần người có thể đã đến ngày càng tiệm cận rồi nghỉ hưu bắt buộc, tương lai cần được thay cho trung ương nơi trở thành chủ quan của jar đòn bẩy, nghìn tỉ GuoZhai masugami mở ra một quá trình cấu trúc nơi nợ tối ưu hóa trung ương, Khoảng trống thâm hụt ngân sách trung ương có thể mở ra.

Tổng số thâm hụt tài chính mở rộng hơn nữa, bề ngoài phụ thuộc vào tỷ lệ tương đối của mở rộng tài chính trung ương và thu hẹp tài chính địa phương, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào các áp lực bên trong và bên ngoài và sức mạnh quốc gia trong tương lai, là kết quả của một trò chơi năng động. Theo quan điểm phát triển bền vững của nợ, nếu công nghệ, ngoại giao, quân sự và những đột phá liên tục, tổng số thâm hụt ngân sách của trung quốc có thể mở rộng hơn nữa.

Trở lại câu chuyện bóng đá, khi căng thẳng, lùi về phía trung tâm để phản công, khi căng thẳng thấp, đẩy ra khỏi trung tâm để tấn công. Của bóng đá là vòng tròn, nợ, cũng là vòng tròn, của bóng đá trên sân đối thủ cần phải dựa vào trạng thái sẵn sàng thực hiện đổi GongShou, ChiZiLv cũng cần phải dựa trên sự thay đổi môi trường bên ngoài, tổng hợp áp đặt áp lực, phòng rủi ro và giữ hết sức bình thường, nếu trò tiến có thể tấn công lùi nhưng giữ mới là để cho tình trạng nợ nần cân bằng của trung tâm phát triển.

OPEC+ có thể tiết kiệm thêm dầu brent để lấy lại $80

Dầu quốc tổ chức với HuoBanGuo (OPEC +) dựa trên giá dầu tiếp tục giảm xuống, và đối với dân y-sơ-ra-ên ─ của hama chuẩn bị chiến tranh rất giận dữ, đang xem xét thêm JianChan, và một cách udon thani cát cũng sẵn sàng hành động sẽ JianChan Ả rập kéo dài đến năm sau, giá dầu quốc tế dẫn tới một dội lại hơn 4% lên mạnh thứ sáu.

Dầu mỏ brent tăng 3, 19 đô la một thùng trong tháng nguyên liệu năm tới, lấy lại 80 đô la ở mức 80.61 đô la; Tương lai tháng 12 ở west Texas tăng lên 2.99 đô ở mức 75.89 đô.

Sau khi giá dầu giảm xuống 77 đô la vào thứ năm, một mức thấp 4 tháng, theo 4 người quen thuộc với chính phủ của nước cát, việc sản xuất hàng ngày giảm xuống 1 triệu thùng đã kết thúc vào tháng 12 năm nay, và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất cho đến mùa xuân năm sau. Hiện nay, sa quốc gia sản xuất khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày, và sa quốc gia sản xuất hàng ngày tối đa là 12 triệu thùng.

OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng sản xuất thêm một triệu thùng mỗi ngày trong cuộc họp bộ trưởng vào ngày 26 tháng 11. Mặc dù sự giảm giá dầu gần đây là nguyên nhân chính thúc đẩy OPEC+ mở rộng sản lượng thêm, một số thành viên cũng rất tức giận về cuộc khủng hoảng nhân đạo do Israel gây ra ở gaza.

Một người khác quen thuộc với các nhà lãnh đạo vùng vịnh ba tư nói rằng "các bạn không nên đánh giá thấp sự phẫn nộ của OPEC và áp lực của người dân đối với các nhà lãnh đạo vùng vịnh ba tư." Ông cho biết, mặc dù sẽ không lặp lại cơn sốc dầu của những năm 70, cả Washington và Wall Street đều coi nhẹ việc cung cấp dầu có thể bị hạn chế.

Chuyên gia phân tích jpmorgan cho biết OPEC+ có thể sản xuất thêm một triệu thùng để chống lại "tình trạng suy giảm nhu cầu có thể xảy ra trong nửa đầu năm tiếp theo". Nếu giảm thêm sản lượng, có thể các nước khác phải "gánh nặng chung".

Các nhà phân tích khác cho biết bộ trưởng năng lượng ABU duazizi có thể thúc đẩy các nước khác mở rộng việc cắt giảm sản lượng, hoặc thực hiện những CAM kết cắt giảm trước đó, và đe dọa các nước khác về việc họ có thể tăng năng suất toàn diện một lần nữa.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng các nước OPEC+ sẽ xem xét việc nâng cao vị thế của họ trên sân khấu quốc tế, do đó có thể tiến hành giảm sản lượng, ví dụ, liên hiệp quốc ả rập là chủ đất tại COP28 trong tháng này. RBC giám đốc công ty tư bản thị trường hàng hóa nghiên cứu ở đây có nghĩa là, “ trung Đông gặp tình huống hiện tại khá tinh tế. Mặc dù YouShi về cơ bản không nghĩ rằng sẽ mở rộng với các cuộc xung đột ─ Harold, nhưng vẫn còn rủi ro rất cao, đặc biệt là giữa Israel và hezbollah ở Lebanon, có thể chống lại Iran cũng kéo vào cuộc xung đột ”.

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Thiên phong cảnh/giải quyết phát triển kinh tế địa phương nợ là thuốc chữa cho song xuetao, nhà phân tích vĩ mô trưởng của thiên phong chứng khoán

Previous:Kim il-sung/mỹ tăng lãi suất làm mát giá vàng thách thức 2000 $humbo
Next:Môi giới tình yêu cổ phiếu/điện thoại di động ống kính bán hàng trên Titan trông 4, 3 nhân dân tệ \ thậm chí tha thứ
related articles
500彩票 Sơ đồ trang web

1234